Behåll MAMMA längre.

pau

MINSKA RISKEN FÖR STROKE VID FÖRMAKSFLIMMER.

Personer med förmaksflimmer löper större risk än andra att drabbas av en stroke. Vet du om din mamma
eller pappa har förmaksflimmer? Fråga vad de har fått för behandling av sin läkare.

Fråga din MAMMA eller pappa nu!

Har din förälder förmaksflimmer? Får han eller hon den behandling som passar hen bäst?

Som närstående är det lätt att oroa sig, men det bästa du kan göra är helt enkelt att fråga: när var du hos din läkare senast för en kontroll? Vad tyckte läkaren var viktigt för dig att tänka på? Vilka behandlingsmöjligheter finns det och när gick läkaren senast igenom din medicinlista för att se om du får rätt behandling? Har du ställt den frågan till din läkare?

Svaren på frågorna kan ge dig chansen att hjälpa din förälder att få rätt behandling, bättre livskvalitet och möjligheten att leva ett ännu bättre och längre liv.

VAD FINNS DET FÖR REKOMMENDERADE BEHANDLINGAR?

Varje år introduceras nya behandlingar i den svenska sjukvården. De både ersätter och kompletterar de befintliga behandlingarna.

Vid förmaksflimmer skall blodproppsförebyggande behandling övervägas. Utöver den traditionella behandlingen med warfarin har det under senare år tillkommit fler rekommenderade läkemedel, sk. NOAK (direktverkande orala antikoagulantia)1. De olika läkemedlen påverkar det dagliga livet på olika sätt. I synnerhet vid kroniska tillstånd, med livslång behandling, är det därför viktigt att man hittar det behandlingsalternativ som passar bäst för den drabbade.

Som patient har man rätt att få information om olika behandlingsalternativ och att få vara delaktig i beslutet om behandling, så fråga alltid läkaren och be att få veta vilka alternativ som finns och vad som passar bäst.

Besök gärna www.blodproppsskolan.se , där du lär dig mer om vad förmaksflimmer är och hur det är kopplat till en ökad risk för stroke, samt vilka behandlingar som finns för att förebygga detta.

1 Läkemedelsverket.se

RING FLIMMERLINJEN!

Personer som har förmaksflimmer löper en ökad risk att drabbas av stroke, och kan därför behöva en strokeförebyggande behandling. Har du eller din förälder frågor om förmaksflimmer? Ring flimmerlinjen, där en specialistsjuksköterska med lång erfarenhet av förmaksflimmer svarar på era frågor, fyra förmiddagar i veckan. Vanlig samtalstaxa gäller, och du kan vara anonym om du vill.

Telefon: 0720 780 019
Telefontid: måndag till torsdag 10.00–12.00
E-post: flimmerlinjen@hjart-lung.se
Webbsida: hjart-lung.se/flimmerlinjen

Och tänk på att du alltid kan ringa Vårdguiden på 1177, dygnet runt.

Boka en läkartid direkt.

I första hand ska man alltid kontakta sin ordinarie läkare eller vårdcentral när man vill se över sina behandlingar. Idag erbjuds även olika digitala alternativ där man kan få kontakt med vården. Exempelvis hos medicheck.se kan man boka tid med en läkare.